Phân trùn quế, phân hữu cơ, phân tan chậm, dung dịch dinh dưỡng, đất sạch trồng rau, mụn dừa, vỏ đậu, trấu sống, trấu hun. Các giá thể vô cơ, hữu cơ…

  • 1
  • 2