Dung dịch dinh dưỡng là thế hệ dinh dưỡng mới nhất cho cây trồng, cung cấp đầy đủ các yếu tố đa, trung, vi lượng ở dạng cân đối nhất: N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo.
Dung dịch dinh dưỡng Cánh Cam đã được bản địa hóa để phù hợp với khí hậu và cây trồng nhiệt đới.