bầu tròn, bầu dài, bí xanh (bí đao), bầu hồ lô, bí đỏ Nhật, bí đỏ Mỹ, bông bí đỏ, khổ qua mỡ, khổ qua gai, khổ qua Tây (mướp ngọt), mướp hương