Cà chua lớn, cà chua bi, cà chua trái cây… cà tím, cà pháo, cà dĩa, cà trứng rồng… ớt hiểm, ớt ngọt, ớt sừng…