Cung cấp đủ các loại cải mà phần lớn không thể mua được ở chợ: cải ngọt , cải ngồng (cải ngọt ăn bông), cải bẹ xanh, cải bẹ trắng, cải bẹ mỡ, cải bẹ xanh đuôi phụng, cải bẹ xanh màu gà, cải dún, cải lãng, rổ, bẹ trắng lá vàng, cải thảo, cải bắp, cải nhíp, cải thìa, súp lơ xanh…

  • 1
  • 2